Darwins moordbekentenis - de ontwikkeling van het denken van Charles Darwin

Door Johan Braeckman. Luisterboek ingesproken door Jozef Van Giel

28/03/2018


Geen enkele wetenschappelijke theorie beïnvloedt zo dramatisch ons denken over de natuur en onszelf als Charles Darwins evolutietheorie. In de woorden van de Amerikaanse filosoof Daniel Dennett is Darwins theorie een universeel zuur; ze lijkt alles aan te tasten, ook eeuwenoude en vastgeroeste overtuigingen. Het is dan ook niet te verwonderen dat de discussies en controverses die gestart zijn op de dag dat Darwins boek Over het ontstaan van soorten werd gepubliceerd, tot op heden voortduren. Veel debatten over Darwin zijn niet louter wetenschappelijk van aard. Darwinistisch denken gaat evenzeer over religie, moraal, cultuur, gedrag en alles wat we als typisch menselijk beschouwen. Sommigen zijn daar bijzonder opgetogen over, anderen vinden het een gruwel.

Om inzicht te krijgen in deze fascinerende omwentelingen in ons denken die Darwin heeft teweeggebracht, is een goed begrip van de evolutietheorie onontbeerlijk. Darwins moordbekentenis wijdt de lezer in in het darwinistische gedachtegoed aan de hand van een historische reconstructie van zijn persoonlijke intellectuele ontwikkeling. Gaandeweg wordt duidelijk wat evolutie betekent, wat natuurlijke en seksuele selectie is, en waarom Darwin schreef dat zijn overtuiging dat soorten kunnen evolueren bijna gelijk stond aan het bekennen van een moord. Ten slotte bespreekt Braeckman de toepassingsmogelijkheden van Darwins inzichten binnen de huidige cultuur- en gedragswetenschappen, zoals in de evolutiepsychologie.


U kan gratis abonneren op dit luisterboek via deze RSS

U kan in iTunes gratis abonneren op dit luisterboek via deze link


Via deze link kan je het volledige luisterboek als ZIP-file downloaden


Deze link gaat naar de website van de uitgeverij waar je de PDF gratis kan downloaden


Track Title Genre Filename
001 Introductie door de voorlezer Audiobook 0-1_Introductie_van_de_lezer.mp3
002 Woord Vooraf Audiobook 0-2_Woord_vooraf.mp3
003 Inhoud Audiobook 0-3_Inhoud.mp3
004 Hoofdstuk 1: De bekentenis van een moord, of de transmutatie van een creationist. Edinburgh Audiobook 1-01_De_bekentenis_van_een_moord-edinburgh.mp3
005 Kaderstuk: Jean-Baptiste de Monet Lamarck Audiobook 1-02_KADER_Jean-Baptiste_de_Monet_Lamarck.mp3
006 De grote ketting van het bestaan Audiobook 1-03_KADER_De_grote_ketting_van_het_bestaan.mp3
007 Geologie Audiobook 1-04_Geologie.mp3
008 Kaderstuk: Charles Lyell en het uniformitarisme Audiobook 1-05_KADER_Charles_Lyell_en_het_uniformitarisme.mp3
009 Cambridge Audiobook 1-06_Cambridge.mp3
010 Tussen arcadische ecologie en de strijd om het bestaan Audiobook 1-07_ArcadischeEcologie_StrijdOmBestaan.mp3
011 Newton achterna Audiobook 1-08_Newton_achterna.mp3
012 Een invitatie voor een reis Audiobook 1-09_Een_invitatie_voor_een_reis.mp3
013 ten dienste van het imperialisme Audiobook 1-10_Ten_dienste_van_het_imperialisme.mp3
014 te land en ter zee Audiobook 1-11_Te_land_en_ter_zee.mp3
015 een vreemd en boeiend spektakel Audiobook 1-12_Een_vreemd_en_boeiend_spektakel.mp3
016 vinken en evolutie Audiobook 1-13_Vinken_en_evolutie.mp3
017 londen Audiobook 1-14_Londen.mp3
018 afwijkende aantekeningen Audiobook 1-15_afwijkende_aantekeningen.mp3
019 een kloof overbrugd Audiobook 1-16_een_kloof_overbrugd.mp3
020 de ontdekking van het populatieprincipe Audiobook 1-17_de_ontdekking_van_het_populatieprincipe.mp3
021 de cruciale stap naar evolutie Audiobook 1-18_Cruciale_stap_naar_evolutie.mp3
022 pessimisme versus optimisme Audiobook 1-19_pessimisme_versus_optimisme.mp3
023 materialisme versus geloof Audiobook 1-20_materialisme_versus_geloof.mp3
024 Hoofdstuk 2: Evolutie in actie: rankpotigen, anti-idealisme en afscheid van het christendom (muziek: Ad Van Nederpelt) Audiobook 2-00_Evolutie_in_actie-rankpotigen-anti-idealisme_afscheid-van-christendom.mp3
025 de behoedzaamheid van een wetenschapper Audiobook 2-01_de_behoedzaamheid_van_een_wetenschapper.mp3
026 rankpotigen Audiobook 2-02_Rankpotigen.mp3
027 Kaderstuk: Herbert Spencer en Ernst Haeckel Audiobook 2-03_KADER_Herbert_Spencer_en_Ernst_Haeckel.mp3
028 natuurlijke variatie en divergentie Audiobook 2-04_natuurlijke_variatie_en_divergentie.mp3
029 hemelhaken en kranen Audiobook 2-05_hemelhaken_en_kranen.mp3
030 een god met ideeën en een god als architect Audiobook 2-06_een_god_met_ideeen_of_als_architect.mp3
031 het probleem van seksuele differentiatie Audiobook 2-07_het_probleem_van_seksuele_differentiatie.mp3
032 Kaderstuk: Louis Agassiz Audiobook 2-08_KADER_Louis_Agassiz.mp3
033 ontogenie en fylogenie Audiobook 2-09_ontogenie_en_fylogenie.mp3
034 afscheid van het christendom Audiobook 2-10_afscheid_van_het_christendom.mp3
035 Kaderstuk: Asa Gray Audiobook 2-11_KADER_Asa_Gray.mp3
036 de dood van annie Audiobook 2-12_de_dood_van_annie.mp3
037 Hoofdstuk 3: Het ontstaan van soorten en natuurlijke selectie Audiobook 3-00_Het_ontstaan_van_soorten_en_natuurlijke_selectie.mp3
038 vruchtbare experimenten Audiobook 3-01_vruchtbare_experimenten.mp3
039 de zwarte doos van de erfelijkheid Audiobook 3-02_de_zwarte_doos_van_de_erfelijkheid.mp3
040 darwin en mendel: een moeizaam huwelijk Audiobook 3-03_darwin_en_mendel_een_moeizaam_huwelijk.mp3
041 de publicatie van ‘het grote boek’ Audiobook 3-04_de_publicatie_van_'het_grote_boek'.mp3
042 het ontstaan van soorten Audiobook 3-05_het_ontstaan_van_soorten.mp3
043 het ontstaan van soorten-Hfst2 Audiobook 3-06_het_ontstaan_van_soorten-Hfst2.mp3
044 het ontstaan van soorten-Hfst3 Audiobook 3-07_het_ontstaan_van_soorten-Hfst3.mp3
045 het ontstaan van soorten-Hfst4 Audiobook 3-08_het_ontstaan_van_soorten-Hfst4.mp3
046 het ontstaan van soorten-Hfst5 Audiobook 3-09_het_ontstaan_van_soorten-Hfst5.mp3
047 het ontstaan van soorten-Hfst6 Audiobook 3-10_het_ontstaan_van_soorten-Hfst6.mp3
048 het ontstaan van soorten-Hfst7 Audiobook 3-11_het_ontstaan_van_soorten-Hfst7.mp3
049 het ontstaan van soorten-Hfst8 Audiobook 3-12_het_ontstaan_van_soorten-Hfst8.mp3
050 het ontstaan van soorten-Hfst9 Audiobook 3-13_het_ontstaan_van_soorten-Hfst9.mp3
051 het ontstaan van soorten-Hfst10 tot 14 Audiobook 3-14_het_ontstaan_van_soorten-hfst10-14.mp3
052 de staart van de pauw Audiobook 3-15_de_staart_van_de_pauw.mp3
053 darwin en wallace Audiobook 3-16_darwin_en_wallace.mp3
054 het nut van mentale vermogens Audiobook 3-17_het_nut_van_mentale_vermogens.mp3
055 Hoofdstuk 4: De evolutionaire ordening van de natuurlijke diversiteit en de plaats van de mens in de kosmos Audiobook 4-00_evolutionaire_ordening_natuurlijke_diversiteit_en_plaats_mens_id_kosmos.mp3
056 de natuur als boomstructuur Audiobook 4-01_de_natuur_als_boomstructuur.mp3
057 orde uit chaos Audiobook 4-02_orde_uit_chaos.mp3
058 buitenaardse intelligentie? Audiobook 4-03_buitenaardse_intelligentie.mp3
059 vooruitgang en complexiteit Audiobook 4-04_vooruitgang_en_complexiteit.mp3
060 de morele onverschilligheid van de natuur Audiobook 4-05_de_morele_onverschilligheid.mp3
061 Hoofdstuk 5: Naar een darwinistische wetenschap van de mens Audiobook 5-00_Darwinistische_wetenschap_vd_mens.mp3
062 darwins verschillende theorieën Audiobook 5-01_darwins_verschillende_theorieen.mp3
063 darwin en de cultuur- en gedragswetenschappen Audiobook 5-02_darwin_en_de_cultuur-en_gedragswetenschappen.mp3
064 het ontstaan van een nieuwe discipline Audiobook 5-03_het_ontstaan_van_een_nieuwe_discipline.mp3
065 een mentale gereedschapskist Audiobook 5-04_een_mentale_gereedschapskist.mp3
066 kenmerken van modules Audiobook 5-05_kenmerken_van_modules.mp3
067 verder onderzoek Audiobook 5-06_verder_onderzoek.mp3
068 misverstanden over darwin Audiobook 5-07_misverstanden_over_darwin.mp3
069 Epiloog door de voorlezer Audiobook 6-0_Epiloog.mp3
070 Darwins moordbekentenis als PDF PDF bestand Darwins moordbekentenis - Johan Braeckman.pdf

build on 28/03/2018 with Mp3tag v2.85 - the universal Tag Editor www.mp3tag.de